สตูล // นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ นำเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร่วมกิจกรรม จิตอาสาปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าเสื่อมโทรม 19 ไร่ ในจังหวัดสตูล


        วันนี้9ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล  นายอารีย์ วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดขึ้น โดยในพิธีมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ     สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต.  หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงเยาวชนจากโครงการสานใจไทย   สู่ใจใต้ และเยาวชนจากกองลูกสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน และมีการออกบูธของเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆและจิตอาสาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าที่สูญเสียจากการบุกรุกของนายทุน จำนวนพื้นที่ 19 ไร่ ซึ่งถือเป็นการปลูกทดแทนในพื้นทีเป็นวงกว้าง กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทย และกิจกรรมถอดบทเรียนส่งเสริมการศึกษาเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ความั่นคง

  นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวปรำจำจังหวัดสตูล

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.