หญิงพิการถูกนายทุนโกงที่ดิน15 ปียุติธรรมเข้าช่วยเหลือ

อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว

11 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น
หนึ่งในร้อยหนึ่งในพันที่ถูกนายทุนเอาเปรียบเสียทั้งเงินเสียทั้งที่ดินอยู่อาศัยหน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้ามาช่วยเหลือจนได้ที่ดินคืนกลับมาเป็นของตนเอง 15 ปีเศษ
 นางเสงี่ยม  เตปา  อายุ 69 ปี อยู่บ้านแม่ขิหมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งทางนายสมยศ  ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้าน แม่ขิหมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น ว่าตนเองได้กู้เงินนายทุน 120,000 บาท โดยเอาโฉนดที่ดินวางเป็นประกัน และจะจ่ายเงินให้นายทุนเดือนละ 4,000 บาทจนกว่าจะหมดทั้งต้นและดอก ในเวลา 15 ปีซึ่งทางนางเสงี่ยม  เตปา  ได้คืนเงินทั้งหมดให้นายทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 กว่าบาท และขอคืนโฉนดที่ดิน แต่ทางนายทุนไม่ยอมคืนให้บอกว่าจะต้องนำเงินมาจ่ายเพิ่มอีก200,000 บาท ถึงจะคืนให้  (400,000+200,000=600,000 บาท)ซึ่งทางนางเสงี่ยม  เตปา  หมดปัญญาแล้วไม่มีเงินที่จะคืนหรือเพิ่มให้นายทุน  ทางนายสมยศ  ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้าน แม่ขิหมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น ได้นำตัวนางเสงี่ยม  เตปา  ไปขอร้องทุกข์กับนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ จึงให้ทางนายภานุพงษ์  สมบุรณ์ และนายสุรินทร์  อินตา นิติการเทศบาลไชยปราการ ให้หาทางช่วยเหลือโดยด่วน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล คสช ให้คืนความสุขให้ประชาชน ทั้งหมดได้ขอทางสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ซึ่งทั้งหมดได้นำเอกสารการจ่ายเงินที่นางเสงี่ยม  เตปา  จ่ายให้กับนายทุน เพื่อนำเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นเงินที่นายทุนเอาดอกเบี้ยเกินกำหนดที่รัฐบาลกำหนดไว้ และยังมาโกงเอาโฉนดที่ดินหญิงพิการเดินไม่ได้ไปเข้าธนาคารอีก  ในส่วนของสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง พร้อมกับทนายความคือนายเสกสรร  ธรรมศร ทนายความอาสา ได้ร่วมกันทำตามกระบวนการของกฎหมายและยุติธรรม ขอร้องจากนายทุนให้คืนโฉนดที่ดิน ซึ่งใช้เวลาร่วม2 ปี ทางนายทุนจึงยอมคืนให้ยังความดีใจของหญิงพิการหรือนางเสงี่ยม  เตปา  จึงขอนายสมยศ  ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้านนายภานุพงษ์  สมบุรณ์ และนายสุรินทร์  อินตา นิติการเทศบาลไชยปราการ ช่วยนำตนเองไปขอขอบคุณทางนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการ นายวีรชาติ  จันทจร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง นายเสกสรร  ธรรมศร ทนายความอาสา ที่ช่วยเหลือจนได้โฉนดที่ดินคืนมา   งานนี้ไม่ง่ายเลย แต่ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือหญิงพิการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้ช่วยเหลือจนได้ที่ดินที่อยู่อาศัยคืนกลับมาไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.