จ.ราชบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีไปรีไซเคิล ทำกระเบื้องหลังคา ECO Roof เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


จ.ราชบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอสทีไปรีไซเคิล
ทำกระเบื้องหลังคา ECO Roof เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย
ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะได้ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีจำนวนหนึ่งที่ไปขอรับบริจาคตามโรงเรียน ให้แก่ นางกรแก้ว เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการโครงการกล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นกระเบื้องมุงหลังคาผลิตภัณฑ์กระดาษและพลาสติก เพื่อเป็นการรวมพลังพิทักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  สำหรับโครงการนี้มีชื่อว่ากล่อง UHT รีไซเคิลได้ โดยได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ในช่วงแรกมี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม  ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 เพิ่มขยายอีก 4 จังหวัด หนึ่งในนั้นมี ราชบุรี เป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกล่องเครื่องดื่มรวมประมาณ 600 ตัน เพื่อลดปริมาณขยะ ซึ่งมองเห็นว่ากล่อง UHT นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีใช้ทุกครัวเรือน ในทุกรูปแบบ เช่น นม น้ำผลไม้ กะทิ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมเพราะสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานถึง 6 เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น

..สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.