DSIและปปทลงตรวจปัญหาแย่งน้ำสวนส้มกับชาวนามีทุจริตDSIและปปทลงตรวจปัญหาแย่งน้ำสวนส้มกับชาวนามีทุจริตชมคลิป

7 สิงหาคม 2561 เวลา 0900. ปัญหาเรื่องการแย่งน้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วหลายปี นายอำเภอ3 รายแล้วที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และเรื่องจะรุนแรงขึ้นมีเจ้าหน้าที่บางคนรับสินบนไม่ยอมแก้ปัญหาตามหลักกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายนายทุน ทางฝ่าย DSi พร้อมทั้ง ปปท ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการเรียกประชุมหาทางออกแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักกฎหมาย ซึ่งนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานนำการประชุมเพื่อหาทางแก้ไข และพตท.สมพร  ชื่นกมล  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ลงทำการร่วมโดยนำเอาตัวแทนผู้ใช้น้ำทั้งสองฝ่าย สวนส้มและชาวนาและนายสมศักดิ์  ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จำนวนประมาณ 40 คน ได้เข้าทำการประชุมเพื่อหาทางออกโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ ทุกฝ่ายได้ถกปัญหาของแต่ละฝ่าย แต่ปัญหาคือทางส่วนราชการแก้ปัญหาและทำการออมชอมกันมาตลอด ซึ่งทางและพตท.สมพร  ชื่นกมล  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย ได้ตัดสินใจให้ใช้กฎหมายโดยชอบ ให้ทำการลื้อถอนท่อส่งน้ำที่ทำการต่อในลำห้วยทั้งห้วยแม่กืมและห้วยแม่สาวออกให้หมดทุกท่อเพราะเป็นการผิดกฏหมายอุทยานแห่งชาติ และให้ทำการแก้ปัญหาร่วมกันโดยทั้งตัวแทนชาวนาและตัวแทนชาวสวนส้มต้องหาทางออกว่าจะแบ่งน้ำใช้กันอย่างไรโดยให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวเป็นฝ่ายดำเนินการร่วมกับทางอำเภอแม่อาย และทางป่าไม้ พร้อมทั้งทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และในการที่จะขอติดตั้งท่อส่งน้ำให้ทำเรื่องยื่นต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาวและทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ให้เวลาในการดำเนินการทั้งลื้อท่อส่งน้ำออกและร่วมวางรูปแบบการใช้น้ำร่วมกันใน1 เดือน ถ้ายังไม่ลื้อถอนทาง DSi  จะมาทำการตามกฏหมายทันที และให้นายสมศักดิ์  ฐิติชยาภรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกดำเนินการตามข้อตกลง ทางนายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อายและและพตท.สมพร  ชื่นกมล  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าให้เวลาลื้อถอนทุกท่ออกจากพื้นที่ในเวลา 1 เดือน จากนั้นได้ออกตรวจพื้นที่ที่มีท่อส่งน้ำเกะกะกันในลำห้วย ในส่วนเรื่องมีเจ้าหน้าที่รับสินบนนั้นทาง DSi  และทาง  ปปท ยังไม่ขอกล่าว


นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.