จ.อุทัยธานี....!!@ โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก....!!


จ.อุทัยธานี....!!@ โครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ได้รับมอบหมายจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเดือนแห่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยมี นายแพทย์ พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุทัยธานี กล่าวรายงานวัตถุแระสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ นายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบ้านไร่ พ.ต.ท. เรืองยศ คำอินทร์ รอง ผกก.ปป.สภ.ทัพทัน ข้าราชการ หัวหน้าส่วน นักเรียน นักศึกษา อสม. ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในตลาดของอำเภอทัพทัน และให้แต่ละอำเภอทั้ง 8 อำเภอ กลับไปช่วยกันรณรงค์การแพร่พันธุ์ยุงลายในอำเภอของตนเอง

สำหรับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์กว่า 600 คน ในขณะนี้ จ.อุทัยธานีมีอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่ในลำดับที่ 8 ของประเทศ โดยน้บตั้งแต่ 1ม.ค. 61 - 28 ก.ค. 61มีจำนวนผู้ป่วย 407 คน พบผู้ป่วยกระจายทั้ง 8 อำเภอ  อาจมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มจำนวนสูงขึ้น และให้ใช้มาตรการ 5 ส.คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ได้สั่งการให้มีการรณรงค์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในลักษณะภาพรวม และการรณรงค์ในครั้งนี้อาจจะทำให้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง ลดความวิตกกังวลของพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็ก และบุคคลทั่วไปล้วนแล้วมีแต่ความ เสี่ยงของการเป็นไข้เลือดออก.


...วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.