โรงพยาบาลทหารสร้างนวัตกรรมจากเศษผ้า ผลิต “ถุงบรรเทาทุกข์” แจกคนไข้ บรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ประหยัดงบประมาณจัดซื้อผ้าขนหนูปีละมหาศาล

โรงพยาบาลทหารสร้างนวัตกรรมจากเศษผ้า ผลิต “ถุงบรรเทาทุกข์” แจกคนไข้ บรรเทาความเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ประหยัดงบประมาณจัดซื้อผ้าขนหนูปีละมหาศาล

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาของโรงพยาบาล ในการประดิษฐ์ “ถุงบรรเทาทุกข์” หรือถุงประคบร้อน-เย็น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า
จ.ส.ต.รณกร อิ่มศีล นายสิบซักรีด โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “ถุงบรรเทาทุกข์” กล่าวว่า แต่ละปีโรงพยาบาลต้องจัดซื้อผ้าขนหนูจำนวนมาก เพื่อใช้ห่อถุงเจลประคบร้อน-เย็น ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อหรือฟกช้ำจากอุบัติเหตุ รวมถึงทหารใหม่และนักเรียนพลเสนารักษ์ที่บาดเจ็บจากการฝึก ในขณะที่ทุกปีจะมีผ้า set หรือผ้าสำหรับห่อเครื่องมือแพทย์อบฆ่าเชื้อ ซึ่งชำรุดหรือหมดอายุการใช้งานเป็นจำนวนมาก ที่ส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เป็นผ้าขี้ริ้ว จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสร้างนวัตกรรมถุงประคบร้อน-เย็น จากเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้ โดยร่วมกับแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล และจิตอาสา ใช้เวลาว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันเย็บถุงผ้าบรรจุเจลร้อน-เย็น ที่ได้มาฟรีพร้อมกับยาหรือวัคซีน โดยมีสายรัดติดกับอวัยวะในบริเวณที่เจ็บปวด ซึ่งนอกจากประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อผ้าขนหนูปีละจำนวนมาก ยังช่วยให้คนไข้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ในขณะที่แพทย์ พยาบาล ก็สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยรายอื่นได้ นอกจากนี้ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด จึงต่อยอดปักผ้าด้วยไข่มุกเม็ดโต สำหรับนวดกระตุ้นบริเวณฝ่าเท้าได้อีกด้วย โดยผลิตได้วันละ 50 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้คนไข้ หรือประชาชนที่สนใจฟรี ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนขอรับแล้วจำนวนกว่า 200 ราย
พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ขึ้นมาพัฒนาบริการประชาชน ซึ่งในส่วนของการผลิตถุงบรรเทาทุกข์นี้ ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่สามารถนำสิ่งเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ เป็นการช่วยลดทรัพยากรและงบประมาณของชาติได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอย่างมาก และได้ส่งผลงานนี้เข้าประกวดนวัตกรรมกับกรมแพทย์ทหารบกด้วย

*****นำรัก  สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.