กิจกรรม “วันรพี” ศาลยุติธรรมจังหวัดวิเชียรบุรี


กิจกรรม วันรพีศาลยุติธรรมจังหวัดวิเชียรบุรีชมคลิป

     เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวเบญจมาศ กองทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย วางพวงมาลา และคล้องมาลัยข้อพระกรพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องใน วันรพีโดยมีคณะผู้พิพากษาจังหวัดวิเชียรบุรี คณะอัยการจังหวัด ผู้ประนีประนอมประจำศาล ประธานสภาทนายความ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจศาลจังหวัดวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมงาน
       ช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและอุทิศถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นตลอดทั้งวัน เช่น ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระองค์เจ้ารพีฯ ระยะทางไปกลับ 50 กิโลเมตร การแข่งขันกีฬาเบตอง ช่วงบ่ายเป็นการลงสนามแข่งขันเตะบอลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเขตอำนาจศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลา มีคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกปี เพื่อหาผู้ชนะเลิศส่งแข่งขันในระดับภาคต่อไป ทั้งนี้นักเรียนในเขตอำนาจศาลจังหวัดวิเชียรบุรีที่ผ่านมาได้เข้าไปแข่งถึงระดับประเทศมาโดยตลอด    ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.