องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองศรจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามถวายพระพร  เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการแสดงพลังความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 ///กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.