พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดงาน “กระเจียว(ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น”

พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรร่วมพิธีเปิดงาน “กระเจียว(ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น”

ที่ หมู่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน “กระเจียว(ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น”  โดยนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่และส่วนราขการ เข้าร่วมเปิดงานในครั้งนี้* ณ พื้นที่“ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น” มีเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ มีต้นไม้ พืชสมุนไพร หลากหลายชนิด รวมถึงดอกกระเจียวยักษ์ ที่มีลักษณะดอกใหญ่ กลีบดอกสูงประมาณ 20 ซม. ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียว มีความสวยงาม กระจายปกคลุมพื้นที่ด้านล่างของป่าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร ดอกกระเจียวจะออกดอกในช่วงตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือน ตุลาคม ของทุกปี**สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ป่า ขอเชิญชวน นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติมาเที่ยวสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร เป็นการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ที่เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ ที่มีความสวยงามและสร้างความประทับใจ ให้กับผู้มาเยือน และยังเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องป่าไม้ ที่สามารถสร้างจิตสำนึกรักป่าให้กับเยาวชนต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล  สุดดี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.