กิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระดมกำลังกำจัดผักตบชวากว่า 800 ตัน ในแหล่งน้ำสำคัญ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

กิจกรรมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระดมกำลังกำจัดผักตบชวากว่า 800 ตัน ในแหล่งน้ำสำคัญ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

ที่บึงหนองโรง-บึงชะร้าย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยระดมสรรพกำลัง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์จากทุกภาคส่วน กำจัดผักตบชวาในบึงหนองโรงและบึงชะร้าย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของประชาชนในพื้นที่ อ.พิชัย รวมพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตร มีปริมาณผักตบชวากว่า 800 ตัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดในทุกแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ซึ่งพบว่ายังมีแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาหลงเหลืออยู่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บึงหนองโรง บึงชะร้าย อ.พิชัย และบึงกะโล่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งจะเร่งดำเนินการกำจัดให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันปัญหาน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร หรือพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงหน้าฝน และแก้ปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งด้วย โดยผักตบชวาที่กำจัดขึ้นมาจากแหล่งน้ำจะนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักแจกจ่ายให้ประชาชนใช้ประโยชน์ต่อไป
*****นำรัก  สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.