ทำดีเพื่อแม่_กลุ่มจิตอาสาบางสะพาน 59 จัดเลี้ยงเด็กนักเรียนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


ทำดีเพื่อแม่_กลุ่มจิตอาสาบางสะพาน 59
จัดเลี้ยงเด็กนักเรียนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 7 ส.ค.61 นายจักรวุธ รวยรื่น กลุ่มงานกู้ภัยทางหลวงบางสะพาน และประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาบางสะพาน "59" จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายจักรวุธ กล่าวว่า กลุ่มจิตอาสาได้เห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติในกลุ่มโรงเรียนที่ห่างไกลในชนบท ที่ขาดแคลนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ซึ่งกลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งจากเพื่อนๆในกลุ่มมาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสูง  ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 28 คน และครูจำนวน 5 คน     
อีกทั้ง เพิ่อให้เด็กๆได้อิ่มท้อง พร้อมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยตั้งแต่วันนี้ เพราะเด็กคือกำลังของชาติในอนาคต
เจริญ อาจประดิษฐ์/ประจวบคีรีขันธ์ 0849924219


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.