จ.อุทัยธานี....!!@ โครงการเปิดมหกรรมตลาดนัดอาชีพครั้งที่ 3 ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ร่วมกับสำนักงาน กศน....!!


จ.อุทัยธานี....!!@ โครงการเปิดมหกรรมตลาดนัดอาชีพครั้งที่ 3
ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ร่วมกับสำนักงาน กศน....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 7 ส.ค. 2561 พิธีเปิดโครงการมหกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 3 ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ร่วมกับสำนักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานีโดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานมี นางศิริวณี อิ่มสุวรรณ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานโครงการพระราชดำริ 

นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรม จ.อุทัยธานี นางอุทัยวรรณ โพธ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายเสวก พุทธรักษา นายอำเภอเมืองอุทัยธานี หัวหน้าส่วน ประชาชน นักศึกษาพร้อมคณะครูทุกอำเภอที่เข้าร่วมจำนวนมาก ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์จัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพจำนวน 18 หลักสูตร เช่น การทำขนมมงคล การร้อยมาลัย การสอนดนตรีไทย การทำบายศรีและทำอาหารไทย   ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์และ กศน.ทั้ง 8 อำเภอ ได้จัดให้มีการ จำหน่ายสินค้าภายในงาน ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ของชาว จ.อุทัยธานี มาให้ประชาชนที่มาร่วมในงานที่สนใจเลือกซื้อได้ ตามใจชอบ ชิม ชม โชว์ ช๊อบ ได้ตลอดงาน
ส่วนบรรยากาศภายในงานมีการแข่งขันตำส้มตำของแต่ละอำเภอและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมในงาน พร้อมกับมีของรางวัลให้กับผู้ชนะในครั้งนี้ด้วย.


...วินัย ชำนาญปืน ฃ่าว/รายงาน สำเนา ทองศรี ถ่ายภาพ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.