มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “WUNCA ครั้งที่ 37”


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม “WUNCA ครั้งที่ 37”ชมคลิป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 (WUNCA) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37 (WUNCA) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้  ซึ่งจะมีบุคลากร นักวิชาการ ด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจากทั่วประเทศมาร่วมงานกว่า 1,200 คน โดยในงานจะมีการเสวนาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม Workshop หลากหลายหัวข้อ และมีบูทจัดแสดงผู้ประกอบการด้านระบบเครือข่ายชั้นนำกว่า 30 ราย ตลอดงานทั้ง 3 วัน
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 37 เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  พร้อมทั้งการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ตลอดจนให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software รวมถึงการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และอุทัยธานี หัวข้อ OBEC UniNet to School ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 1,200 คน สำหรับธีมการจัดงานในครั้งนี้ มีแนวคิดหลัก : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.