จ.อุทัยธานี....!!@ ทีม Tree Cute โรงเรียนบ้านไร่วิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์.....!!!


จ.อุทัยธานี....!!@ ทีม Tree Cute โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์.....!!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายพจน์ สีเข้ม วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมโครงการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ อัตลักษณ์วิถีชีวีชาวอู่ไทเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการรณรงค์รักษาวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านมรดกทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนนำอัตลักษณ์มาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ อัตลักษณ์วิถีชีวีชาวอู่ไทจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานคลิปวีดิโอของผู้สมัครประเภททีมที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 ทีม ผลการตัดสินปรากฏว่า รางวัลที่ 1 ได้แก่ทีม Tree Cute โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ซึ่งผลิตคลิปวีดิโอนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอบ้านไร่ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยสมาชิกของทีม Tree Cute ประกอบด้วย นายวราวุฒิ กระจ่าง นายเจตพล ม่วงยิ้ม และนางสาวชนิกานต์ ผ่องแผ้ว ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 9,000 บาท
ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Movie Bus โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม We Strong โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีมสวยพี่สวย ,ทีมโอ๊ โอ จากโรงเรียนบ้านไร่วิทยา และทีม Jai Yen โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท ซึ่งคลิปวีดิโอดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จะได้นำเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ชมทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป.


...วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.