กรมชลประทาน จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EAI) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง เทือกเขาพนมดงรัก


กรมชลประทาน จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EAI) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง เทือกเขาพนมดงรัก


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่อาคารเอนกประสงค์กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นายสมเกียรติ ศรีขาวนายอำเภอกันทรลักษ์  เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยขะยุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวรายงาน  มีพันโท ณรงค์เดช สืบสิมมา เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ  ทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งด้านบวกและด้านลบ 9 ตำบล ในอำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 300 คน ร่วมประชุม


 
นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 กล่าวว่า การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการ  นำเสนอมาตรการการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม  ซึ่งผลการสร้างเขื่อนนั้นจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกร ไว้อุปโภค บริโภค และใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้ถึง 40 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร 2,873 ครัวเรือน ในพื้นที่ที่สามารถใช้น้ำจากโครงการได้ถึง 42,500 ไร่  ซึ่งหากมีการสร้างจะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาพระวิหาร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงเร็ก จำนวน 3,661 ไร่ ซึ่งในพื้นที่นี้มีเกษตรกรเข้ามาทำประโยชน์ 161 ครัวเรือน เป็นพื้นที่ 1,905 ไร่  จึงจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ
ด้านนายสมเกียรติ ศรีขาวนายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า ห้วยขะยุงจะไหลผ่านหลายอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ  ไปอำเภอวารินชำราบ สู่แม่น้ำมูลจังหวัดอุบล จึงเป็นสายน้ำหลัก ที่มีประโยชน์ค่อนข้างสูง ซึ่งการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขะยุงไม่ใช่เป็นแค่อ่างเก็บน้ำต้นน้ำที่อยู่เทือกเขาพนมดงรัก  แต่จะเป็นเหมือนถังน้ำที่สะต๊อกน้ำไว้ใช้ตลอดลำห้วยขะยุง และยังสามารถทำโครงการต่อเนื่องคือชลประธานขนาดเล็กในระดับพื้นที่ โดยกั้นลำน้ำห้วยขะยุงให้รับน้ำไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคตลอดปี
 /// ทีมข่าวรอบรั้วภูธร ศรีสะเกษ/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.