จังหวัดอุทัยธานี...!!@ พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"....!!


จังหวัดอุทัยธานี...!!@ พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"....!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.กอร.มน.จ.อุทัยธานี พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รอง ผบ.กกล.รส.จ.อุทัยธานี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อประเทศชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และกำหนดเป็นวันราชพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และกำหนดให้ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมราชานุสรณ์ หากจังหวัดใดไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมราชานุสรณ์ ให้จัดโดยการอัญเชิญพระบรมรูปปั้น หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ขึ้นประดิษฐาน ณ สถานที่อันสมควร เพื่อให้ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด สามารถถวายสักการะได้อย่างสมพระเกียรติ.

....วินัย ชำนาญปืน ข่าว/ภาพ/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.