ม.อุบลฯ จัดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน


ม.อุบลฯ จัดโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน


จับมือ เนคเทค สนองนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 อบรมพี่เลี้ยงถ่ายทอดบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 322 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 250 โรงเรียน เพื่อเข้ารับบอร์ด KidBright พร้อมทั้งเชิญครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน จาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน
ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการ สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Project)” ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงนามความร่วมมือและร่วมพิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าวร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแล้ว เมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา
พร้อมส่งตัวแทนจากศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการอบรมการเป็นวิทยากรรุ่นแรกจากเนคเทค เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ เนคเทค เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อทีมวิทยากรที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ตัวแทนโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 250 โรงเรียน โดยศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ดำเนินงานเป็นศูนย์ประสานงานกับโรงเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเลย กาฬสินธ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
 ซึ่ง ทางศูนย์ฯ ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนรอบแรก จาก 20 จังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 322 โรงเรียน ซึ่งได้คัดเลือกให้เหลือ จำนวน 250 โรงเรียน เพื่อเข้ารับบอร์ด KidBright พร้อมทั้งเชิญคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเป็นการสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ต่อไป

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833

///////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.