คณะตรวจติดตามอาหารกลางวันฯ


คณะตรวจติดตามอาหารกลางวันฯ


วันที่ 18 ก.ค.61 เวลา10.00 น.คณะตรวจติดตามอาหารกลางวันฯ นำโดย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายศรชัย อธิปฏิเวชช นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง และนายประทีป พยัพเดช ปลัดเทศบาลเมืองชุมแสง ผู้แทนท้องถิ่น อำเภอ และผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ตรวจติดตามอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลสรุป ดังนี้
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองชุมแสงมีนักเรียน จำนวน 136 คน แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ตามขนาดอายุ 2-3,3-4 และ 4-5 แต่ละห้องมีความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบมีการแบ่งมุมกิจกรรมและสิ่งเรียนรู้ บริเวณภายนอกและภายมีเครื่องเล่นเด็กในมีความสะอาด และปลอดภัย

 ///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.