พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯฉบับเกษตรกร หวังนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมรับฟังข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ยื่นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯฉบับเกษตรกร หวังนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

ที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธการเกษตร ร่วมรับฟังข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดพิจิตร นำโดยนายมานพ พนมสังข์ ประธานกลุ่มองค์กรห้วยคำตาลพัฒนา ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งกลุ่มเกษตรกรต้องการให้รัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) ที่เกษตรกรนำเสนอ เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รับมอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังข้อมูลดังกล่าวในครั้งนี้

*สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับเกษตรกร) นี้ ร่างขึ้นโดยผู้แทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย สามารถกู้ยืมได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ แต่ให้บุคคลอื่นค้ำประกันได้ ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ ซึ่งนายมานพฯ ได้ยืนยันว่า หากรัฐบาลนำ พ.ร.บ.ดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถชำระหนี้สินได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกร


**ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร จะดำเนินการนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุดต่อไป
***สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร  ได้รับฟังข้อมูลและพูดคุยกับนายมานพ พนมสังข์ แกนนำเกษตรกร พร้อมจะได้ประสานการดำเนินงานช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


****ข้อมูลภาพข่าว:ส.ปชส.พิจิตร/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.