กรมทางหลวงประกาศแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จะทำการปิดถนน


กรมทางหลวงประกาศแจ้งผู้ใช้รถใช้ถนน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จะทำการปิดถนน  ด้วยกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ จะทำการปิดถนน ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ เส้นทางขึ้นสู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ในทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ ตอน แม่งอน - หนองเต่า ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางก่อนทางขึ้น คำแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
การเดินทางมาจากเชียงใหม่ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ถึงกิโลเมตรที่๘๐+๓๐๐(แยกเมืองงาย) แล้วเลี้ยวซ้าย ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๘ ตอน นาหวาย-สินไชย-ดอยอ่างขาง ถึงกิโลเมตรที่ ๓๑+๒๐๐ เลี้ยวขวา(สามแยกรินหลวง)ขึ้น  สู่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร การเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย , อำเภอฝาง โดยใช้ถนนท้องถิ่น
จากกิโลเมตรที่ ๓ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ บ้านหนองขวาง(อ.ฝาง) ใช้สาย ๓๐๐๑-บ.ใหม่หนองบัว-บ้านสินชัย
(อ.ไชยปราการ) ถึงดอยอ่างขาง  จากกิโลเมตรที่ ๑๒๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ เข้า บ.ท่า-บ.หนองบัว-บ.สินชัย(อ.ไชยปราการ) ถึงดอยอ่างขาง และ จากกิโลเมตรที่ ๑๑๙ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จุดตรวจผาหงส์-บ.หนองบัว-บ.สินชัย(อ.ไชยปราการ) ถึงดอยอ่างขาง
สอบถามรายละเอียดการใช้เส้นทาง ได้จาก นายชวัช วัฒธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ มือถือ ๐๙๒-๓๖๙๗๘๒๕ นายสมัย  จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ  มือถือ ๐๘๑-๒๘๗๘๔๓๓ นางสาวพัทธนันท์ ก๋ามะกูล หัวหน้าหมวดทางหลวงไชยปราการ มือถือ ๐๘๙-๙๕๑๖๕๖๓  และ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ โทร.๐๕๓-๘๙๑๔๔๗ (เวลาราชการ)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.