จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏา จัดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ"


จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏา จัดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ"


จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ภาคประชาชน เอกชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจณ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 ตำบลรัษฎาอ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฏร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฏากล่าวนำต้อนรับ การจัดงานครั้งนี้ มีภาคประชาชนจิตอาสา หน่วยงานเอกชน ส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของประชาชนรู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่
พร้อมส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงาม และเป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ ข่าวภูมิภาค จ.ภูเก็ต /รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.