จ.ราชบุรี/กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายใน จ.ราชบุรี จัดโครงการสถาปนาเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ จ.ราชบุรี.


จ.ราชบุรี/กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายใน จ.ราชบุรี
จัดโครงการสถาปนาเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ จ.ราชบุรี.


พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.กอรมน.จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสถาปนาเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายภายใน จ.ราชบุรี ณ สโมสรนายทหารช่าง อ.เมือง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน.ผู้ใหญ่บ้านและภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการ ใช้เวลา 1 วัน ทั้งนี่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรายงานข่าวสารและเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ จ.ราชบุรี อีกทั้งยังเป็นการจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆและเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เสี่ยงของ จ.ราชบุรี 10 กว่าแห่ง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาล โรงเรียน โรงไฟฟ้า การประปา ที่ว่าการอำเภอ  สถานีตำรวจ สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง สนามกีฬา สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง คลังสรรพวุธทหารบกราชบุรี ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ทั้งหมดอยู่ตามแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันภัยของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ราชบุรี.


..สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.