กิจกรรมพัฒนาบึงพลาญชัย รวมพลจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ_ดี _ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กิจกรรมพัฒนาบึงพลาญชัย รวมพลจิตอาสาพระราชทาน
"เราทำความ_ดี _ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พล.ต. ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 นายชัย จันเฮียงมิ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.อ. สมชาย นุ่มโต ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมกิจกรรมรวมพลจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมพัฒนาบึงพลาญชัย ปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ และระบบนิเวศของ บึงพลาญชัยและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาให้บึงพลาญชัยมีความสะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูล
เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความรัก ความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.