จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาติไทย


จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาติไทยชมคลิป

                  เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกานายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นประธานในการวางพวงมาลาสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย ทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ทรงมีหลายพระนาม คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสรรเพชรญ์ เป็นพระราชโอรสของ พระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยา กับพระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร  วรรณคดี การค้าขายกับต่างประเทศ และการทูต ซึ่งทำให้ประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ 

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.