กาชาดนครสวรรค์ร่วมเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสา อบรมเด็ก เยาวชนให้มีความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตหวังแก้ปัญหาขาดแคลนเลือกระยะยาว

กาชาดนครสวรรค์ร่วมเจริญโภคภัณฑ์จัดโครงการบริจาคโลหิตจิตอาสา อบรมเด็ก เยาวชนให้มีความรู้เรื่องการบริจาคโลหิตหวังแก้ปัญหาขาดแคลนเลือกระยะยาว

    นครสวรรค์ นายอภิสรร สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายชาติชาย เล็งพาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการภาคเหลือตอนล่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ร่วมกันเปิดกิจกรรมทำดี ทำง่ายให้เลือดภาค5 ซึ่งทางบริษัทได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเสียสละให้ส่วนรวม ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทเจริญโถภคภัณฑ์ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมมาแล้ว 18 ปี มีโรงเรียนร่วมโครงการจำนวน 3074 แห่ง เด็กเยาวชนร่วมกิจกรรมจำนวน 26733 คน ดำเนินนกิจกรรมมาแล้ว 14 จังหวัด เป้าหมายสูงสุดเพือให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เรื่องโลหิต การบริจาคโลหิต เรียนรู้นิทัศการการบริจาคโลหิต การทำ CPR  อย่างถูกต้อง ถูกวธี ซึ่งมีวิทยากรจากสภากาชาดไทยมาให้ความรู้ ซึ่งหากเยาวชนได้เกิดความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต จะช่วยให้สวภากาชาดไทยมีการสำรองโลหิตมากขึ้นในอนาคต  เพราะว่าขณะนี้การบริจาคโลหิตเริ่มสู่ภาวะขาดแคลน ดังนั้นหากส่งเสริมโครงการนี้ในระดับเยาวชนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบริจาคโลหิตระยะยาวได้///// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.