คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์


คณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ชมคลิป

   เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(3 กรกฎาคม 2561) นายมานิตย์ อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าคณะทำงานตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำคณะทำงานลงพื้นที่วัดวังมะเดื่อ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งทาง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดให้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด โดยยึดพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน และให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดยั่งยืน โดยได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอำเภอละ 80,000 บาท  ซึ่งคณะทำงานได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด พร้อมทั้งนำผลที่ได้จากการออกตรวจไปประเมิน สรุปผลรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป.
 //// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.