หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทานตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน บุคลากร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทานตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน บุคลากร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี


 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทานตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน บุคลากร โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอก สฐิรพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน  คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
 สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้รับการดูแลอย่างดีมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนมีศักยภาพพัฒนาตนเองต่อไปได้ ทั้งนี้หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวขอบคุณคณะครู ผู้บริหาร ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง และจริงใจในการดูแลนักเรียนในโครงการ ซึ่งดอกผลที่จะได้รับมีคุณค่าอย่างมหาศาล นั่นคือนักเรียนจะประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าและกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต และขอให้ทุกฝ่าย น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ความว่า การศึกต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี 
 ก่อนเดินทางกลับหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ ให้กับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ อีกด้วย

ข่าว/กรียา/จ.นราธิวาส 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.