จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยภิบัติ....!!


จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัย
 เพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยภิบัติ....!! 


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ(บึงพระชนก) ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและทุกวัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัด จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นผู้บังคับการ ปภ. จ.อุทัยธานี โดยตำแหน่ง พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รอง ผบ.กกล.รส.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เวลา 08.00 - 08.30 น. เป็นการเปิดเสวนาเรื่อง สวัสดิการในหน่วยงานภาครัฐจัดให้กับคนพิการและคนทุกวัย ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีการจำลองเหุตการณ์ช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุทกภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทา




สาธารณะภัย จ.อุทัยธานี ในฤดูฝน จ.อุทัยธานีโดยเฉพาะในพื้นที่ของ อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำเอ่อล้นตลิ่งซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี ข้อมูลจากกองอำนวยการ ปภ. จ.อุทัยธานี ในปี 2560 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนาน 6,097 ราย 3,313 ครัวเรือน 227 หมู่บ้าน ในสถานการณ์เช่นนี้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและคนพิการในระแวกนี้เป็นอันมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.อุทัยธานี เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่จ.อุทัยธานี โดยเฉพาะคนพิการ ภายใต้ความคิด "จังหวัดอุทัยธานี ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย "รับมืออยู่กับน้ำอย่างเข้าใจ และฟื้นฟูหลังน้ำลดอย่างยั่งยืน".





....วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.