จิตอาสาร่วม ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว

จิตอาสาร่วม ปลูกป่าเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


วันที่ 23 กรกฏาคม  2561  เวลา 9.30 น. พลเอก ธนา  จารุวัตร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้มาเป็นประธานปลูกป่าเทิดพระเกียรติร่วมกันในการปลูกต้นไม้ สร้างป่าถาวร เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66 พรรษา  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ซึ่งเป็นการสร้างป่าถาวรพร้อมถือปฏิบัติเป็นประเพณีของคณะสงฆ์ สมาคมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ กับชุมชนและหน่วยงานราชการ โดยทางอนวัช  สัตตบุตย์ นายอำเภอไชยปราการ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ทหารกองกำลังผาเมือง  ทหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่ 1 พร้อมกับป่าไม้ การศึกษาตามอัธยศรัยไชยปราการ  และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวนประมาณ 1,000 คน ได้ร่วมทำพิธีเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปลูกต้นไม้โกศลสีเหลือง ต้นพยุง  ต้นยางนา จำนวนประมาณ 3,000 ต้น ที่สวนป่าชยันตรี   หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะทำเป็นประเพณีปลุกจิตสำนึกเยาวชน ประชาชนและส่วนราชการทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้รักษ์ป่าและทำการร่วมกันดูแลป่า เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติของพื้นที่ตนเองเกิดความหวงแหนป่า

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.