อำเภอเมืองนราธิวาสจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคี และมิตรภาพของส่วนราชการมีสุขภาพที่ดี


ข่าว/กรียา/นราธิวาส
อำเภอเมืองนราธิวาสจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อสร้างความสามัคคี
และมิตรภาพของส่วนราชการมีสุขภาพที่ดี


วันที่21ก.ค.61 ที่สนามหญ้าเทียม ป.บดินทร์ อำเภอ จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอเมือง ประจำปี2561 โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นางยินดี พร้อมมูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอเมือง อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเมือง เจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมจัดงานและเล่นกีฬา

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอเมืองประจำปี2561 อำเภอเมืองได้จัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 2.เพื่อปลูกฝังการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียนวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3.เพื่อสืบสานสายใยความสามัคคีและมิตรภาพของส่วนราชการต่างๆภายในอำเภอเมือง
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพที่ดีด้วยการเล่นกีฬาเราจะเห็นได้ว่ากีฬาเป็นสื่อในการสืบสานสายสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีงาม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  สมดังคำกล่าวของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ในเพลงกราวกีฬาของท่านที่ว่า กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำคนให้เป็นคน คนที่จะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ
ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แบ่งนักกีฬาเป็น4สี ประกอบด้วยสีแดง สีเหลือง สีฟ้าและสีชมพู่ โดยมีนักกีฬาจำนวน 250คน มีกีฬาชนิดต่างๆเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนระหว่าง ทีมวีไอพีกับทีมอำเภอเมือง การแข่งขันวอลเลย์บอล และการแข่งขันแชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน เช่นการแข่งขันวิ่งกระสอบ และการแข่งขันชัคกเย่อและกีฬาอื่นๆ                                     /////////////////////////////////////////////////////////////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.