ราชบุรี//เทศบาลเมืองราชบุรีจัดประชาคมชุมชนเขตเมือง ภาครัฐ-เอกชน


ราชบุรี//เทศบาลเมืองราชบุรีจัดประชาคมชุมชนเขตเมือง ภาครัฐ-เอกชนนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เชิญปธ.ชุมชน คณะกรรมการฯ ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ผู้แทนภาครัฐ เอกชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมทำประชาคมและร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อทบทวนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๒) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔  ในณ ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรีอ.เมืองจ.ราชบุรี

...สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.