อบรมโครงการปฏิบัติในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


อบรมโครงการปฏิบัติในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


      เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 374 คน ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 โดยมีนายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเข็มเพชร นาคแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองเป็นพิธีกรดำเนินรายการ
        เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำอำเภอหนองไผ่ หรือทีมหมอประชารัฐสุขใจ ( AO) เพื่อจัดทำและรวบรวมข้อมูลของผู้ประสงค์ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และเพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน และการสัมภาษณ์ ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการเข้าร่วมตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ทั้งนี้นายเทียนชัย กาแก้ว ผู้จัดการ ธกส.สาขานาเฉลียง เป็นวิทยากรอบรม ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติ และแนวทางขั้นตอนในการยื่นขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่บางคนยังเข้าไม่ถึง สาเหตุมาจากเป็นผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในครั้งที่แล้วได้ สำหรับคณะทำงานที่เข้าอบรมประกอบไปด้วย ทีมไทยนิยมฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านจาก 8 ตำบล รวม 70 หมู่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และตัวแทนจากท้องถิ่นอีกจำนวนแห่งละ 1 คน ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 2 สำหรับการอบรม.

      ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.