ฉะเชิงเทรา-กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ร่วมกับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา


ฉะเชิงเทรา-กลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์
ร่วมกับชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา


ณ ลานเอนกประสงค์เคหะบ้านโพธิ์ ม.3  ตำบลลาดขวาง  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา นางวราภรณ์  ศิริวงศ์  นายอำเภอบ้านโพธิ์  เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสาน  ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาครั้งที่ 8  ประจำปี 2561 โดยมีนายสาโรจน์  มณีรัตน์  ประธานกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณี เคหะบ้านโพธิ์  กล่าวรายงาน พร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านโพธิ์ ,ผู้นำชุมชน  และชาวชุมชนเคหะบ้านโพธิ์  ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้
* นายสาโรจน์  มณีรัตน์ ได้กล่าวว่า การหล่อเทียนพรรษา ถือเป็นประเพณีสืบทางพระพุทธศาสนา ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล โดยพุทธศาสนิกชนจัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา ในช่วงก่อนเข้าพรรษาของทุกปี และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
**ทั้งนี้ การหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ กำหนดให้มีการหล่อเทียนพรรษา จำนวน 5 ต้น ถวายวัดลาดขวาง วัดหัวเนิน วัดสนามจันทร์ วัดกระทุ่ม วัดต้นสน เพื่อวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนหลังจากนี้ ทางด้านชาวชุมชนฯให้ความสนใจมาร่วมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก
ข้อมูลภาพข่าว:ทีมข่าวรอบรั้วภูธร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.