ผู้ว่าป้ายแดง! พร้อมนายกเหล่ากาชาดเพชรบูรณ์ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ ปี ๖๑


ผู้ว่าป้ายแดง! พร้อมนายกเหล่ากาชาดเพชรบูรณ์ร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้ ปี ๖๑


         เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบบ้านในโครงการ บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมมอบบ้านเลขที่ ๒๔๒ ให้แก่ นางสาวลำดวน แสนศรีคำมวล โดยมีคณะกิ่งกาชาดอำเภอหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่งนายอำเภอหนองไผ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน
            สืบเนื่องจาก อำเภอหนองไผ่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อจัดสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ใน โครงการบ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ ๒๕๖๑โดยพิจารณาคัดเลือกครอบครัว นางสาวลำดวน แสนศรีคำมวล อายุ ๔๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๔๒ หมู่ ๒ ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานะยากจน ด้อยโอกาส เป็นผู้พิการแขนขาอ่อนแรง เดินไม่ได้อาศัยอยู่ตามลำพังมีบุตร ๒ คน เป็นชาย-หญิง อยู่ต่างจังหวัด
        การดำรงชีวิตมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือนละ ๕๐๐ บาท โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเพื่อนบ้านข้างเคียงช่วยกันดูแลความเป็นอยู่ ทำให้การใช้ชีวิตลำบากมาก งบในการสร้างบ้านหลังดังกล่าวจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเริ่มต้นจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ๕๐,๐๐๐บาท, เงินกองทุนประชารัฐสงเคราะห์อำเภอหนองไผ่ ๒๕,๐๐๐ บาท และได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมระยะเวลาการก่อสร้าง ๔๐ วัน โดยใช้แรงงานก่อสร้างจากผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาหมู่ ๒ ตำบลเพชรละคร ภายใต้การกำกับและสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร

   ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.