โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอโคราช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ที่ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา


โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอโคราช จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ที่ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา


ชมคลิป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา พร้อมด้วย ครูและนักเรียนบรรดาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา กว่า 700 คน ร่วมกันประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีขึ้น ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
ดร. ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา ได้กล่าว่า ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ นครราชสีมา ปีนี้จัดเต็มที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและเสริมสร้างวินัยผ่านกิจกรรมลูกเสือ
การสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในไทย เริ่มขึ้นเป็นประเทศที่สามของโลก โดย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6 โดยทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองลูกเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกอบรมข้าราชการในราชสำนัก พ่อค้าและพลเรือนให้เรียนรู้วิชาการด้านการทหาร ไว้เป็นกองกำลังสำรองป้องกันประเทศชาติในยามเกิดศึกสงครามและช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประชาชนและยังมีไว้ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย ยามจำเป็น พระองค์ทรงมองเห็นว่ากองกิจการลูกเสือนั้นจะช่วยให้คนไทยจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี เข้มแข็ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีความกตัญญู ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัย
อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.