จ.ราชบุรี/โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย ตำบลธรรมเสนอ.โพธารามจ.ราชบุรี


จ.ราชบุรี/โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย
ตำบลธรรมเสนอ.โพธารามจ.ราชบุรี


เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล 28 ก.ค.61.โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อย ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี.-กองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่าง มณฑลทหารบกที่ 16 ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสนและหน่วยงานราชการ เอกชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ  จิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ คลองบางสองร้อย โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณคลองบางสองร้อยฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กิจกรรมประกอบไปด้วย ปล่อยพันธุ์ปลา 6 ชนิดได้จำนวน 100,000 ตัว ได้แก่ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลายี่สกไทย ปลาบึก พันธุ์กุ้งก้ามกราม การปลูกต้นไม้ 5 ขนิด จำนวน 3,000 ต้น ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นรวงผึ้ง และหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น การถ่ายชีวิตโคกระบือ จำนวน 12 ตัว เพื่อนำไปไว้ที่ธนาคารโคกระบือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2561.อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

...สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.