ข่าวจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ


ข่าวจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ


 จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดสระแก้วร่วมปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
          นายพรพจน์  เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางจิรววรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว  จิตอาสา ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ที่พักอาศัยของนางภัทร ศรีไทย ราษฎร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  ตามกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมกัน เทปูนพื้นบ้าน ทาสีบ้านและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆบริเวณบ้าน ซึ่งบ้านดังกล่าว ทางเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วได้ทำการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  ให้กับ นางภัทร   ศรีไทย ราษฎรอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้วเพื่ออยู่อาศัยเนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมและมีฐานะค่อนข้างลำบาก
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญและพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเป็นโครงการฯต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น รวมถึงการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคน รวมทั้งการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน ให้มีความเจริญ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวรสืบไป. 


      รักพงษ์ กิตติวรเมธี/สระแก้ว 098-8291161


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.