จ.นครสวรรค์.....!!@ โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ...!!


จ.นครสวรรค์.....!!@ โครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ...!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 09.30 น. ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองชุมแสง เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปี 2561และกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนต้นแบบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค. 61 ณ บึงหนองลาดใหญ่ ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายประสาท บุญส่ง นายก. อบต.โคกหม้อ เป็นผูกล่าวรายงาน นายวัยวุฒิ ผลทวี ผอ.สิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครสวรรค์ กล่าวถึงโครงการในฐานะหน่วยงานประสานดำเนินการซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบด้านบริการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและ อบต.โคกหม้อสมัครเข้าร่วมโครงการต้นแบบในชุมชนและสำหรับวันนี้ได้กำหนดกิจกรรมปลูกต้นงิ้วแดง จำนวน 2066 ต้น และต้นไม้อื่นๆ รวม 3000 ต้นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบึงหนองลาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ ต.โคกหม้อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชการที่ 10 โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนร่วมโครงการกว่า 300 คน.






..วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน...แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.