อำเภอแม่เปิน ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์


อำเภอแม่เปิน ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
ชมคลิป

    นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลา และพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำริ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอแม่เปิน หัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ จิตอาสา พี่น้องประชาชนชาวแม่เปิน เข้าร่วมในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระบาทเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูธ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่จะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง จังหวัดนครสวรรค์ จึงจัดกิจกรรมการปล่อยสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ลงอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ซึ่งเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ของพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกคน    สำหรับอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ นั้น เป็นอ่างเก็บน้ำจืดของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ส่งผลโดยตรงให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการประมง การเกษตร รวมถึงน้ำสำหรับบริโภคบริโภค สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน สำหรับกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 480,000 ตัว เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชา อีกทางหนึ่ง.
//////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.