พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ชมคลิป

    นายประดิษฐ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการลดภาระค่าของชีพของประชาชน โดยร่วมกับภาคเอกชน จำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการของชีพราคาพิเศษให้แก่ร้านค้าปีกภายใต้โครงการธงฟ้าประชารัฐโดยประชาชนผู้มีรายได้น้อย ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ทั่วประเทศจำนวน11,123,734 ราย สามารถซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และมีเครื่อง EDC ซึ่งได้เริ่มกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ในปัจจุบันจังหวัดนครสวรรค์ มีร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว จำนวน393 ราย กระทรวงพาณิชย์ ได้มีแนวทางยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าสู่ร้านโซห่วยมืออาชีพ โดยดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั่วประเทศ ประมาณ 30,000 ราย โดยกำหนดระยะเวลาการจัดฝึกอบรม รุ่นละ 5 วัน จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50-80 คน/รุ่น จำนวน 4 หลักสูตร
   ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 


////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.