จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนพร้อม ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ จ.ราชบุรี


จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนพร้อม 
ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ จ.ราชบุรี


นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี พร้อมด้วย กาชาดจังหวัดราชบุรี.หน่วยงานแพทย์.พยาบาล.ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บ้านน้ำพุ หมู่ 1 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี พร้อม ร่วมกันชี้แจงแก่ประชาชน ที่ร้องเรียนไปยังจังหวัดให้ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.ราชบุรี ทั้ง 10 อำเภอ ที่มีการร้องเรียนโดยลงพื้นที่ ต.น้ำพุ เป็นพื้นที่นำร่องแห่งหนึ่งในตำบลรางบัว เขตติดต่อ ต.น้ำพุ ว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณ จากการตรวจสอบไม่พบสารพิษใดๆ ทั้งสิ้น จึงได้มอบหมายให้อุตสาหกรรม จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ราชบุรี สาธารณสุข จ.ราชบุรี เข้าตรวจพร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดทราบเพื่อจะได้แจ้งผลให้แก่ประชาชนที่ร้องเรียนผ่านมาทางจังหวัด นอกจากนี้ยังได้ให้ ผู้ปกครองท้องถิ่น. กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมทุกพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง.
......สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.