กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี


กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี


กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง และต้นเหลืองปรีดียาธร 66 ต้น เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    18 ก.ค.2561 ที่โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ประสิทธิ์พงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นจำนวนมาก



โดยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน และสร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อแผ่นดิน จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 66 ต้น โดยเป็นต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 30 ต้น และต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 36 ต้น





***** นำรัก  สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.