จ.ชัยนาท...!!@ องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ติดตามการดำเนินการโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง....!!


จ.ชัยนาท...!!@ องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เขื่อนเจ้าพระยา 
จังหวัดชัยนาท ติดตามการดำเนินการโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง....!!


จากการรายงานของผู้สิ่อข่าว เมื่อวันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 15.00 น. พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนเจ้าพระยา  หมู่ที่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี  นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ  มาลาศรี  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12 ชัยนาท ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ หลังจากนั้น ยังร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ขนาดใหญ่ 10 ตัวและขนาดเล็ก 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเขื่อนเจ้าพระยาอีกด้วยพลอากาศ เอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์น้ำ และติดตามการดำเนินการโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งผลการลงพื้นที่พบว่ามีโครงการในพระราชดำริที่จะต้องดำเนินการแต่ยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด และขอให้เร่งรัดการดำเนินการ ส่วนการติดตามสถานการณ์น้ำนั้น ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยา  สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามความเหมาะสม และมีคลองส่ง ระบายน้ำได้ คาดว่าในอนาคตจะแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการทำ    แก้มลิงในพื้นที่ทุ่งต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ทรงมีความห่วงใยในเรื่องน้ำมาก โดยเฉพาะความเดือดร้อนของพสกนิกรทั้งนี้ เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ ยาว 237.50 เมตร สูง 16.5 เมตร จำนวน 16 ช่อง ประตูน้ำ ติดตั้งประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร มีช่องระบายให้น้ำไหลผ่านขนาดกว้าง 12.50 เมตร ประตูน้ำสำหรับเรือสัญจรติดกับเขื่อนด้านขวา บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร  อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่การปล่อยน้ำจะควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อมิให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา.
...ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/ายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.