สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งจัดกิจกรรม อบรม “ อสส.มืออาชีพ”


สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งจัดกิจกรรม อบรม อสส.มืออาชีพ


     เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายบรรหาร บุญเขต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอมรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ)รุ่นที่ 3  พร้อมมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  นายรัชพล คำเวิน  พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วมฯ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงาน     โดยมีทีมวิทยากรในการอบรมครั้งนี้จำนวน  4 คน นำโดย ร้อยตำรวจตรีสุขสัณต์ ภิชัย  คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และนายกสมาคมเครือข่าย นักสื่อสารชุมชน นายปริญา เปี่ยมประถม นางสาวศิริวรรณ อินทวงค์ นายสมปอง พลอยงาม ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ อสส. คือการตรวจสอบสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าพนักงานประจำหน่วย สังเกตพฤติการณ์การลงคะแนนของผู้ที่มาใช้สิทธิ และการทำหน้าที่ของตัวแทนผู้สมัครหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง การบันทึกเหตุการณ์เมื่อมีการทักท้วง พร้อมรายงานการตรวจสอบการเลือกตั้ง และการประสานงาน ปอส. รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อ กกต. (ผ่าน Application) ทั้งนี้เพื่อให้ อสส.เป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้าใจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 52 คน
     ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการจำลองหน่วยเลือกตั้งสะเหมือนจริงประกอบการสร้างเหตุการณ์ที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนโดยการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นมาใช้สิทธิขอรับบัตรลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดนคณะกรรมการประจำหน่วยตรวจแล้วให้ผ่านจึงเกิดเหตุการณ์ไม่พอใจแล้วทำการฉีกบัตรลงคะแนนจึงทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยคุมตัวไปดำเนินคดี จากนั้นจึงให้ อสส.บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานต่อ ปอส.ภายใน 3 วัน

  ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.