ขอต้อนรับสู่อ้อมกอด! โรงเรียนกุลดิศฯ อันอบอุ่น


ขอต้อนรับสู่อ้อมกอด! โรงเรียนกุลดิศฯ อันอบอุ่น


         เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 มิสวรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรับน้องภายใต้ชื่อ สู่รั้วขาว-แดง ด้วยอ้อมกอดอันอบอุ่นมีผู้บริหาร คณะครู กรรมการนักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ โดยมาสเตอร์ทองสุข ศรีปนกล่าวรายงาน
       เพื่อให้นักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/2561 ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ๆ และเรียนรู้วิธีการปฤษปฎิบัติ การอยู่ร่วมในสถานศึกษาเดียวกันมีความเอื้ออาทรสร้างความสนิทสนมซึ่งกันและกัน
        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้น สามสร้างได้แก่1. สร้างสรรค์, จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจให้ข้อคิดสนุกสนาน และต้องใช้ความคิดร่วมกันในการผ่านแต่ละฐาน 2. สร้างสามัคคี, จะเน้นในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเพื่อนในชั้นเดียวกันร่วมทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่รุ่นพี่ในการจัดงาน และสร้างที่3.สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพี่ต่อน้อง เพื่อนต่อเพื่อน ศิษย์ต่อครู และนักเรียนต่อโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และเปรอะเปื้อนไปด้วยความทรงจำดีๆ โดยผู้บริหารโรงเรียนหวังว่านักเรียนน้องใหม่ของเราจะเป็นชาวกุลดิศฯที่เก่ง ดี และมีความสุขต่อไป.

   ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.