โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงชมคลิป

เวลา​ 09.45 นาฬิกา ณ​ ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​ การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้าในตะกร้า, การประดิษฐ์ริบบิ้นพวงมาลัย และการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 ของศูนย์คุ้มครอง​คน​ไร้​ที่พึ่ง​ จังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อให้คนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ มีความรู้ความเข้าใจสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง ในการป้องกันไม่ให้ถูกล่อลวง และสามารถเข้าถึงความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต รวมทั้งบริการสวัสดิการสังคม สามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้ทักษะด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง ป้องกันการอพยพเร่ร่อนเข้าไปหางานทำในชุมชนเมือง


โดยมี​ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอ​ลาดยาว พันตำรวจโทหมาย มั้งมี รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรลาดยาว รักษาการพัฒนาสังคม​และ​ความ มั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​อำเภอ​ลาดยาว, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง, ผู้นำท้องที่,กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ว่างงานในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ/////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.