หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร


หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ออกให้บริการประชาชน ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร


 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส  บ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมทั้งร่วมกันกล่าวคำ อาศิรวาทราชสดุดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน  มีอาสาสมัคร(พอ.สว.) แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลกันทรลักษ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์  รพ.สต. อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ตชด. จิตอาสา หน่วยราชการต่างๆ ร่วมกิจกรรมให้บริการประชาชน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อำเภอกันทรลักษ์ เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) เพื่อให้แก่บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นธุระกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารจากส่วนราชการ และการให้บริการของหน่วยราชการต่างๆ

/// ทีมข่าวรอบรั้วภูธรศรีสะเกษ/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.