ผู้ว่าฟิต! เดินสายประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา


ผู้ว่าฟิต! เดินสายประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา


      เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวม 13 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ.หอประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ โดยมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่กล่าวรายงาน     จากนั้นในแต่ละตำบลได้นำเสนอปัญหาความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ โดยแยกไปตามตำบลต่างๆรวม 13 ตำบล และในแต่ละตำบลมีความต้องการส่วนใหญ่เป็นเรื่องก่อสร้างถนน ซึ่งเป็นปัญหาหลัก รองลงมา เป็นปัญหาเรื่องฝายกักเก็บน้ำ และปัญหาเรื่องลานตากข้าว ซึ่งปัญหาทั้งหมดผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับไปเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขโดยจะใช้งบประมาณประจำปี 2563 ในการดำเนินการ และเนื่องจากงบประมาณในแต่ละปีมีเพียงไม่เกิน 300 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง 11 อำเภอ จึงจะมีการทบทวนโครงการอีกครั้งในคราวต่อไป และก่อนปิดการประชุมผู้ว่าฯ ได้ฝากนายอำเภอดูแลเรื่องอาหารกลางวัน และนมของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการทำเอกสารล่าช้าจะทำให้ครูที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายผิดระเบียบในขั้นตอนของการเบิกจ่ายงบประมาณ
   หลังจากปิดการประชุมก่อนที่ผู้ว่าฯ จะเดินทางกลับ ได้มีคณะครู นักเรียน โดยการนำของสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ป้ายแดงพร้อมถ่ายรูปร่วมกันอย่างชื่นมื่นแบบเป็นกันเอง    ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.