หล่อเทียนชาวบ้านปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาถวายในหลวง


หล่อเทียนชาวบ้านปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาถวายในหลวงชมคลิป

วันที่ 19 กรกฏาคม  2561  เวลา 07.30 น.การ
หล่อเทียนเข้าพรรษา ทางอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ถือเอาเป็นประเพณีนิยมและอนุรักษ์มาช้านานแล้ว และในปีนี้ชาวบ้านหลายพันคนได้ร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฏาคม 2561 นักเรียน เยาวชน ประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการได้ร่วมเดินขบวนเชิญชวนประชาชน งดเหล้าเข้าพรรษา มีผู้เข้าร่วมในการเดินขบวน ประมาณ 1000 คน จากหน้าอำเภอไชยปราการ ถึงเทศบาลตำบลไชยปราการ ระยะทาง 2 กิโลเมตรโดยมีทหารกองกำลังผาเมือง ทหารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติชายแดนภาคเหนือที่ 1 เดินร่วมกับประชาชนและส่วนราชการ
นายบุญเลิศ   บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวโรกาสครบรอบพระชนมายุ 66 พรรษา ได้ร่วมเป็นประธานกล่าวนำปฏิญานตนงดเหล้าเข้าพรรษาพร้อมกับประชาชนที่มาร่วมงาน “ข้าเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิฐาน ปฏิญานตนบวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมศึกษาปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพูทธบูชา โดยมีคุณแห่งพระพูทธ พระธรรม พระสงฆ์  และสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายเป็นพยาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  ด้วยความดีที่ได้ปฏิญานตน บวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาในครั้งนี้ ขอให้ความตั้งใจของข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำเร็จด้วยดี ปราศจากอุปสรรคปัญหาและส่งผลเป็นความสุขแก่ข้าเจ้า ครอบครัว ญาติ และประเทศชาติสืบไป”  จากนั้นทางทางพระสงฆ์ได้ร่วมสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัว และทำพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อมอบถวายกับวัดในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการรักษาสืบสานพระเพณีวัฒนธรรมการหล่อเทียนเข้าพรรษาสืบต่อไป ให้ประชาชนได้งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาและได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นการปลุกจิตสำนึกทุกส่วนหันหน้าเข้าวัดฟังธรรม

นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าวอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.