อบต.ยางงามร่วมกับชาวบ้านเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ โครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่


อบต.ยางงามร่วมกับชาวบ้านเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ
โครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่


      เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโสอำเภอหนองไผ่ ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน กรกฎาคม 2561และร่วมปลูกต้นตะแบก ในโครงการ ท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม ซึ่งมีนางพรพรรณ โชคงาม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม มี พ.ต.อ.ทัพธนะพล ปรุงประทิน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนาเฉลียง ร้อยโทสำราญ ทับทรวง หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบประจำอำเภอฯ นายประชา ทองรัตนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเฉลียงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ และชาวบ้าน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาเฉลียง (ราษฎรบำรุง) หมู่ 3 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่        นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงฯ กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวแนะนำคณะครูและนำเสนอนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ยังได้ให้นักเรียนกล่าวเป็นภาษาอังกฤษต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมงาน ต่อด้วยนางสาวศุภวรรณ โชคงาม กำนันตำบลยางงาม เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่เพื่อให้คณะหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ
      ทั้งนี้การจัดทำโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่นั้น ได้จัดทำเป็นประจำทุกเดือน  โดยหมุนเวียนไปตามตำบลต่างๆ เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะเยี่ยมเยียน พี่น้องประชาชน  รับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชน   พร้อมทั้งนำบริการด้านต่างๆ มากมายออกไปให้บริการถึงพื้นที่  อาทิ  การตัดผมฟรี  การให้คำแนะนำด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์  การให้บริการทำหมันสุนัขและแมว การออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลหนองไผ่
     นอกจากนี้นางนิภา เจนจบธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำสัปรดมาแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หนึ่งคนต่อหนึ่งลูกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนสับปะรดอีกทาง.

   ข่าวโดย ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.